Deformatie- en zettingsmetingen

Met 3D metingen is het mogelijk om bijvoorbeeld te bepalen of een terrein of bouwwerk inzakt, of een vloer vlak is of balkons recht zijn.

Tijdens bouwprojecten of grote grond(sanerings)werkzaamheden kunnen zettingen, deformaties of grondverzakkingen optreden in gebouwen, bruggen of andere constructies.

Met een deformatiemeting kunnen we heel nauwkeurig positieveranderingen vaststellen en met een zettingsmeting kunnen we hoogteveranderingen constateren. Dit doen we door een aantal controlepunten te vergelijken met één of meer vaste referentiepunten. Op basis van deze informatie kan, indien gewenst, actie worden ondernomen.

© Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacybeleid