Toepassingen

Bent u architect en betrokken bij een renovatie of een transformatie? Heeft u geen accurate as-built tekeningen? Of bent u ingenieur en betrokken bij het aanpassen van productielijnen in een fabriek? Zijn er geen juiste as-is gegevens beschikbaar? Wij gebruiken de laatste technologie voor al onze 3D as-built metingen en onze laserscanners kunnen miljoenen punten opnemen en omzetten in foto realistische puntenwolken, 360 graden foto’s en 3D (BIM) modellen.

Deze 3D technologie wordt ingezet indien er geen correcte as-built tekeningen of modellen aanwezig zijn van het terrein, gebouw of fabriek. Door deze techniek in te zetten, ontvangt u 3D as-built (BIM) modellen waardoor u snel en accuraat een nieuw ontwerp kunt maken. Dit zorgt voor een snellere doorlooptijd, verlaagde kans op fouten tijdens het bouwproces en de beslissingen die u neemt, zijn gebaseerd op accurate informatie waardoor de beslissingen beter van kwaliteit zullen zijn. Communicatie met uw clienten en de stakeholders is nog nooit zo soepel verlopen en u kunt snel schakelen met behulp van de 3D informatie.

Communicatiemiddel

Een puntenwolk of een as-built 3D (BIM) model is HET communicatiemiddel ten behoeve van een bouwproces.

Voordelen:

 • Beslissingen nemen aan het begin van het bouwproces op basis van veel en accurate informatie is gelijk aan kwaliteitsvolle beslissingen nemen
 • Doorbreken van rolpatronen doordat iedereen mee kan praten
 • Deskundigen en leken kunnen samen hun wensen doorspreken
 • Bewoners kunnen meteen hun eigen ideeën uitgewerkt zien waardoor er sneller een beslissingen genomen kan worden

Veel voorkomende klantvragen zijn:

 • Transformatie of verduurzaming van bestaand (monumentaal) vastgoed (complex LOD300 BIM model)
 • Aanpassing van productie lijnen en verhuizing van machines (gedetailleerd Autocad model)
 • Vervanging van vloeren, beton en staalconstructies in een fabriek (gedetailleerd Autocad / step model)
 • In beeld brengen van inspecties van steigers, bruggen, etc. (Model en 360 graden foto’s)
 • Voor het maken van een ontwerp ten behoeve van nieuwe wegen en opnieuw inrichten van terreinen (DTM).

Voordelen van 3D opnames voordat u gaat ontwerpen:

 • Snellere doorlooptijd van het project
 • Minder fouten tijdens het ontwerp en de uitvoering
 • 24/7 toegang om de situatie ter plekke te bekijken
 • De mogelijkheid om meerdere ontwerpen te maken
 • De mogelijkheid om de gevolgen van de ontwerpen te bespreken met de OG
 • Overzicht en inzicht creëren bij alle stakeholders
 • De engineering van wijzigingen zijn volledig op kantoor voor te bereiden
 • Om fabrieken met de hand te meten, zijn meestal steigers nodig. Deze worden overbodig voor de inmeting.
 • Op basis van de opname is de hele stop in de fabriek voor te bereiden.

Onze meetdiensten zijn:

 • 3D laserscanning voor het 3D opnemen van kwalitatief hoogwaardige puntenwolken door gebruik te maken van geavanceerde laserscanners en software.
 • Total station, waterpassen en GPS voor nauwkeurige landmeetkundige metingen (3D opnames van terreinen, deformatie metingen, lintvoeg metingen, revitalisatie, gebiedstransformatie, BGT, etc)
 • Drones voor LIDAR opnamen en fotogrammetrie vanuit de lucht ten behoeve van het fotografisch en in 3D vastleggen van terreinen
 • Multi-beam metingen voor 3D opnames onder water ten behoeve van het vastleggen van de onzichtbare bodem gegevens.

Onze modelleer diensten zijn:

 • As-built BIM modellen conform NL/SfB, in Revit of IFC formaat (LOD100, LOD200, LOD300).
 • As-built 3D modellen geschikt voor Autocad, Plant 3D, Inventor, Solidworks, Tekla, etc.
 • 2D tekeningen en 3D modellen van terreinen geschikt voor 2D en 3D as-is weergave van de werkelijkheid op moment van opname

© Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacybeleid