«Vorige bericht

3D modelleren

Deel dit bericht op

3d modelleren is met 3D laserscanning een van onze belangrijkste diensten. Wat is 3D modelleren precies en wat zijn de voordelen ervan? Dat leggen we uit in dit blog.

Wat is 3D modelleren?

Laten we beginnen bij het begin. Modelleren betekent simpelweg dat je ergens een model van maakt. 3D staat voor driedimensionaal. Dat betekent dat je niet alleen de breedte en hoogte van een object weergeeft, maar ook de diepte. Daardoor kun je het ruimtelijk waarnemen.

Het grote voordeel? Je krijgt een veel realistischer beeld van het object. Dit biedt interessante mogelijkheden. Bijvoorbeeld als een projectontwikkelaar een gemeente wil laten zien hoe hij een voormalig kantoorgebouw wil transformeren tot een luxe appartementencomplex. Of als de gemeente haar bewoners wil laten zien hoe een complete wijk wordt geherstructureerd.

Verderop meer over de voordelen, eerst gaan we nog wat dieper in op 3D modelleren.

Weergave van een 3D object in punten

Met 3D modelleren geef je een 3D object weer. Dat object bestaat uit een reeks punten op drie assen: de x-, y- en de z-as. Daaraan gekoppeld heb je een aantal x-,y-, en z-coördinaten. Bij een eenvoudige vorm is het aantal punten beperkt. Bij een complexe vorm kan een puntenwolk uit miljoenen punten bestaan.

Hoe meer punten, hoe gedetailleerder je een object kunt weergeven. Als je op die manier wilt 3D modelleren, heb je software nodig die aan hoge eisen voldoet.

Verschil tussen 3D model en 3D BIM model

Met 3D modelleren maak je dus een model van de werkelijkheid. Er zijn verschillende typen modellen mogelijk. Bij 3D modelleren maken we onderscheid tussen een ‘gewoon’ 3D model en een 3D BIM model. Een 3D model bevat alleen vormen en afmetingen. Een 3D BIM model bevat alle informatie over een object, bijvoorbeeld een gebouw. (De afkorting BIM staat voor Bouw Informatie Model.)

Waar moet je dan aan denken? Onder meer de opbouw van vloeren, wanden en plafonds, de aansluitingen, deuren, ramen, installaties, vierkante meters. De keuze van materialen. De prijzen. En de onderlinge relaties tussen alle elementen. Kortom, het is een heel compleet en gedetailleerd informatiemodel. Je kunt het gebruiken om een gebouw te realiseren, te onderhouden, te renoveren of te transformeren.

Stel we krijgen een opdracht om te modelleren. Dan bepalen we vooraf samen met de opdrachtgever welke informatie we in het 3D BIM model gaan verwerken. Daarna brengen we de gewenste informatie eerst in kaart door het gebouw in te meten. Dit gebeurt meestal door middel van 3D laserscanning. De 3D laserscanner levert gedetailleerde informatie op in de vorm van een pointcloud. Deze pointcloud leest Unite2Build in met gespecialiseerde 3D modelleringssoftware. Doordat de informatie zo compleet en precies is, kunnen we een 3D model maken dat tot twee millimeter nauwkeurig is.

Wat betekent as-built modelleren?

Bij 3D modelleren zie je vaak de toevoeging ‘as-built’. Als wij zeggen dat we een as-built 3D BIM model voor u maken, wat betekent dit dan precies? Een as-built model is een model van hoe een object daadwerkelijk is gebouwd. Je zou misschien denken: ‘Dat staat toch op de bouwtekening?’ In theorie klopt dat, maar de praktijk is vaak anders.

Tijdens een bouw komen vakmensen problemen tegen waarvoor ze ter plekke oplossingen zoeken. Daarnaast kan het zijn dat een opdrachtgever tijdens het bouwproces besluit een onderdeel aan te passen. Dit kan variëren van de keus voor een ander materiaal of een net iets grotere schroef tot het veranderen van de grootte van een element of de indeling van een ruimte.

Idealiter wordt elke aanpassing, hoe gering ook, genoteerd en uiteindelijk gearchiveerd in een as-built dossier. In de praktijk is dit echter niet altijd het geval. Dat is onwenselijk. Als je aanpassingen in de toekomst wilt voorbereiden en de kosten hiervan wilt inschatten, heb je betrouwbare gegevens nodig.

Met 3D modelleren – het maken van een 3D as-built BIM model – ondervang je dit probleem. Elke wijziging, hoe klein ook, staat in het model. Zo ben je er zeker van dat het model exact overeenkomt met de werkelijkheid.

3D laserscanning en pointcloud als basis

3D modelleren begint vrijwel altijd met 3D laserscannen. Met de laserscanner brengen wij een gebouw, constructie, technische installatie of ruimtelijke omgeving nauwkeurig in kaart. Daarna verwerken we alle data in een puntenwolk. Een enkele opdrachtgever maakt op basis hiervan haar eigen 3D model. Verreweg de meeste klanten vragen ons om dit te doen.

Dat is niet verwonderlijk. Net als laserscannen is 3D modelleren een specialistische activiteit. Om het goed te doen, heb je niet alleen goede software nodig, maar ook om specialistische kennis en ervaring.

Verschillende typen 3D modellen en modelleersoftware

Er zijn veel verschillende typen 3D modellen mogelijk. En er is nog veel meer software beschikbaar om ze te maken. Uiteindelijk gaat het erom dat je je doel ermee bereikt.

Heeft de opdrachtgever een 3D model nodig dat een heel gedetailleerde weergave is van de werkelijkheid? Of is een schematisch model voldoende? Unite2Build is goed thuis in alle varianten en denkt graag mee over welk model het meest geschikt is.

De voordelen van 3D modelleren

Wat zijn de voordelen van 3D modelleren? Allereerst biedt een 3D model een heel duidelijk en gedetailleerd beeld van de werkelijke situatie. Dat is handig voor iedereen die ermee te maken heeft. Bijvoorbeeld een opdrachtgever. Of een gemeentebestuur. Of bewoners van een te renoveren pand of stadsdeel.

Je hoeft er niet heel uitgebreid over te praten, maar je kunt het laten zien. Iedereen krijgt een zeer realistisch beeld van hoe het gebouw (of iets anders) in de ruimtelijke omgeving komt te staan. Dat communiceert een stuk gemakkelijker. Bovendien kun je sneller besluiten nemen en eenvoudiger draagvlak kweken.

Voor de partijen die ontwerpen en (ver)bouwen zijn de voordelen minstens zo groot. Zo is het doorvoeren van wijzigingen met 3D modelleren veel eenvoudiger dan bij een 2D-uitwerking. Verander je één element, dan veranderen de overige bouwelementen meteen mee.

Een 3D model is bovendien zeer compleet. Het brengt alle volumes, oppervlaktes, gebruikte materialen, details en aansluitingen zeer nauwkeurig in beeld. Doordat elk detail zorgvuldig is ingemeten en doorgerekend, werk je met zeer betrouwbare gegevens en voorkom je faalkosten in een latere fase.

Vragen? Neem contact met ons op!

Heeft u vragen, stel ze gerust! Unite2Build vertelt u graag meer over alle ins en outs van 3D modelleren. Daarnaast kunnen we u allerlei voorbeelden laten zien van 3D modellen die we gemaakt hebben. Dat werkt vaak zeer verhelderend: één 3D beeld zegt meer dan 1000 woorden.

Deel dit bericht op
«Vorige bericht

© Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacybeleid