3D reality capture en modelleren van een centrale

Om een bestaande centrale te kunnen demonteren, hebben wij de centrale in 3D ingemeten met onze laserscanners en deze omgezet naar een as-build BIM model (scan2BIM). We hebben hier bijna 200.000 m2 ingemeten en alles tot 1 puntenwolk gerekend in het Nederlandse coördinatenstelsel (RD/NAP). Deze puntenwolk is een continue bron van referentie voor alle werkzaamheden die gedaan worden op locatie. Voor wijzigingen, voor nieuwe installaties, voor demontage, voor het inschatten van risico’s, voor details, voor alle diverse stakeholders die bij het project betrokken zijn. Tevens wordt het gebruikt om routes te bepalen en de materialen die gebruikt zijn waardoor bepaald kan worden wat er nog toegevoegd moet worden of weggehaald kan worden.

De afbeeldingen laten een klein gedeelte van het totale model zien.

© Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacybeleid