Producten

Unite2Build (U2B) levert puntenwolken, 360 graden foto’s, 3D BIM modellen, 3D CAD modellen en 2D CAD tekeningen van de bestaande situatie van gebouwen, fabrieken, installaties, bruggen, machines en terreinen. Deze as-built informatie verschaft architecten, ingenieurs, projectontwikkelaars, industrie, sloop- en bouwbedrijven als ook overheden een heel precies beeld van de bestaande situatie en dient daarmee als uitgangspunt voor renovatie, transformatie sloop/demontage of re-engineering.

In dit menu lichten we de verschillende producten nader toe.

© Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacybeleid