Sloop en ontmanteling van bedrijfsterrein Aluchemie

Saneren van voormalige fabrieksterreinen komt veel bij kijken. Bij Aluchemie heeft Unite2Build in opdracht van IOB de basis gelegd voor het opstellen van de as-built lay-outs van het terrein zowel onder als boven de grond. 

De werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, zijn: 

  • 3D inmeten met een laserscanner van het gehele terrein
  • 3D inmeten van de jetty aanmeerlocatie en de haven
  • 3D model en 2D lay-out van het gehele terrein
  • Dwars- en langsprofielen
  • Verwerken van alle onderzoeken die TAUW heeft uitgevoerd in het 3D model: bodemverontreinigingen, sonderingen, kabels en leidingen onderzoek met grondradar.
  • Ondergrondse infra structuur (kabels en leidingen, palen plannen) vanuit archieftekeningen toevoegen aan het 3d info bestand (hemelwater afvoer, electra, terrein verlichting, telecom). 
  • Volume berekeningen van verschillende scenario’s 

Met behulp van deze informatie is een betrouwbare as-built situatie in 3D nagebouwd en deze digitale 3D informatie is gebruikt door IOB om de sloop, ontmanteling en sanering van het Aluchemie terrein vakkundig vorm te geven. 

© Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacybeleid