3D laserscannen

Wat is 3d Laserscannen?

3D laserscannen is een geavanceerde techniek die het mogelijk maakt om op een heel gedetailleerde manier informatie in kaart te brengen over de daadwerkelijke situatie van onder meer gebouwen, constructies, installaties, bruggen of terreinen.

Onze werkwijze

De werkwijze van Unite2Build is snel, precies en vindt vrijwel altijd plaats terwijl de reguliere werkzaamheden doorgaan.

Nadat het scanproces is voltooid, verwerkt Unite2Build alle losse meetgegevens tot één geregistreerde pointcloud. De kwaliteit van de samengestelde pointcloud is afhankelijk van onder andere standplaatsbepaling, aantal metingen, hard- en software en kennis en expertise van de materie. Deze pointcloud zetten we vervolgens desgewenst om naar een 3D BIM model.

Unite2Build verzorgt:

  • 3D laser scanning voor het 3D opnemen van kwalitatief hoogwaardige puntenwolken door gebruik te maken van geavanceerde 3D laserscanners en software.
  • Drones voor LIDAR opnamen en foto- en videobeelden vanuit de lucht ten behoeve van het fotografisch en in 3D vastleggen van gebouwen, bruggen of terreinen.
  • Multi-beam metingen voor 3D opnames onder water ten behoeve van het vastleggen van de onzichtbare bodemgegevens.
  • GPS metingen voor 3D opnames van terreinen en het positioneren van de pointclouds in het Nederlandse coördinatenstelsel (RD/NAP)

© Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacybeleid